mercredi 30 novembre 2011

Fanm marabou

 


Fanm marabou jansiv vyèlèt,
cheve ou fè lonbray mwen
Bèl ranmye
koulè dore
je chandèl
vin poze sou bra w yo
pou chache lavi.
Bèl marabou,
se ou menm ki te prete
Wa Kristòf parasòl ou
pou l pare solèy,
pou l te chita pran repo
lè enkyetid te anvayi kè l.
Marabou bèl po
po vlou
po fen
ou pa tonbe pou okenn nèg
ki damou
tèlman ou konnen w bèl
tèlman ou gen ògèy
Men malgre tou,
ou fè bote lakou
kòm fanm marabou
Lè van ap vante,
kè ou pa sote
ou kanpe dyanm
paske ou konnen ou p ap tonbe.


E. W. Védrine,
koleksyon: Koze Lanmou (Vol. I)
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire