mercredi 30 novembre 2011

Fanm lakay

  Lakay gen bèl kreyòl
Lè m di kreyòl
Se yon fason de pale
San m pa egzajere

Gen bèl mango fransik
Ki gen bonjan sik
Yo fè w grate tèt
Ou santi w ta fè yon sousèt
Ay! Yo gen w chalè twopikal
Tankou yon bagay ki te fèmen nan bokal
Fanm lakay bwòdè
Yo mache tèt anlè
Pafwa yo fè w fè anpil literati
Avan yo resi di w wi
Yo konn fè w mache
Jouktan w vin yon pyepoudre

E. W. Védrine,
koleksyon: Koze Lanmou (Vol. I)
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire