jeudi 1 décembre 2011

Jou pa ou

 
Lemonn te kontan yè

Paske se te lavèy anivèsè ou
Lemonn kontan jodi a
Paske ou te fèt jou sa a
Se sa k fè y ap selebre konsa
Epi koudyay sa a va kontinye chak jou
Sot lendi rive dimanch
Pou kontinye fete jou espesyal sa a
Bòn anivèsè
Jodi a!

Emmanuel W. Védrine
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire