vendredi 13 janvier 2012

Fanm Flè


Fanm flè ka tounen nonm an kolibri 
Fanm flèch ka pitché nonm an mitan tchè 
Fanm fil ka voplé nonm an pwèlzyé yo 
Fanm fyèl ka fann fwa nonm èk an kout lang 
Fanm fol ka pann tchè nonm an bout branch yo 


Fout fanm flè ! 
Fout fanm flèch ! 
Fout fanm fil ! 
Fout fanm fyèl ! 
Fout fanm fol ! 


Mé fout fanm fò fout ! 
Lè fanm fè tan fè fòs pou fò ! 


Fanm kann ka dousi nonm èk zyé dou yo 
Fanm ganm ka vèglé nonm èk lo fa yo 
Fanm ranm ka ranmé nonm an tout dlo yo 
Fanm lanm ka nenyen nonm an dlo zyé yo 
Fanm flanm ka brilé nonm an dé bra yo 


Fout fanm kann ! 
Fout fanm ni ganm ! 
Fout fanm ranm ! 
Fout fanm lanm ! 
Fout fanm flanm ! 


Mé fout fanm fò fout ! 
Lè fanm fè tan fè fòs pou fò ! 

Fanm flo ka tounen fòl pou an babiòl 
Fanm trèf ka pèd la kat pou an wa tchè 
Fanm fès - voplé - pézé - mi lanmoné-w mamzèl ! 
Fanm bèf ka trimen vèt anba jouk nonm 
Fanm fèb ka chignen chenn an tout chimen 


Fout fanm flo ! 
Fout fanm trèf ! 
Fout fanm fès ! 
Fout fanm bèf ! 
Fout fanm fèb ! 


Mé fout fanm fò fout ! 
Lè fanm fè tan fè fòs pou fò ! 


Dépi avan nanni nannan 
Avan prèmyé jénérasyon ki pran soufrans 
èk délivrans 
non-w té ja ka kouri an van 
Ek bétafé léternité. 
Solèy batzyé anba an kout zyé-w. 
Ou flanbwayé zantray lannuit. 
Sèpan lavi rantré an kò-w 


Simen vènen lakonésans 
Ek i tété-w pa andidan-w. 
Nèf lalin plenn anlè bouden-w. 
Ou poté chay avan chay fèt. 
Gran jou kléré dé bòl jounou-w. 
Ou mété nonm asou latè 


Ou swen an péyi 
Epi chalè-w 
Epi laswè-w 
Epi lachè-w 


Kimoun ki nòz malpalé fanm 
Jòdi ta-a anlè tè-ya ? 
Ki nonm ki sé palé di fanm 
San i pran tan pézé kracha-y 
Sètsansyek fwa an fon gòj li ? 
Ki fanm ki pa sé sav i fanm 
Avan milan 


Avan kankan 
Avan pawòl masibòl fòl ka simen fyèl èk malkadi 
Anba fétay lanmézon nèg ? 
Ay ! fanm ! 
Si ou wè man sé nonmen non-w 
Pawòl mwen sé an ti lafimen 
Ka filtré anba kannari-w 
Lafimen yan ké ay fè chimen-i 
Kannari-w la limenm sé félé 
Twa wòch-ou-a andwa toujou la 


Ou sé rèldo kannòt lavi 
Ou sé mamèl divini nonm 
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire