dimanche 3 février 2013

Blag: Senkè du matin


Toto kap fè lanmou ak yon fanm bò 9h diswa. Fi an ap ponpe lap rele rive yon lè li kòmanse site non sen (sen jak, sen pyè..etc). Finalman Toto di: "Cheri yon sèl sen ki ka sove w la, Senkè du matin... 
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire