jeudi 1 décembre 2011

Kè m ak ou menm

Nan chimen lavi
Mwen kontre ak yon moun
Yon moun ki fè kè m palpite
Yon moun ki fè m pa ka dòmi
M pa konn kijan pou m esplike sa …
Petèt se souri l
Fason l pale ak mwen
Oubyen pasyans mwen genyen
Paske m renmen l
Petèt se fason l esprime santiman l
Oubyen pasyans mwen genyen
Paske m renmen l
Petèt se fason l esprime santiman l
Oubyen eklè je l
Lè l ap pale ak mwen
Moun sa a se ou menm,
Yon moun kin an fon kè m.

E. W. Védrine,
koleksyon: Koze Lanmou (Vol. I)
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire