jeudi 1 décembre 2011

Kilè w ap retounen?


Ou kite m san okenn souvni,
ou kite m san yon ti bo
Fason ou konpòte ou
ban m lapenn
ak tristès
Ou kite m pou kò m
epi ou fè m rete ap tann
Kounyeya, ou tankou yon zwazo
k ap vole nan syèl la
san okenn nich
Sa k pase ou pitit?
kote pwomès ou yo?
Di m sa k pase,
kilè w ap retounen?

E. W. Védrine,
koleksyon: Koze Lanmou (Vol. I)
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire