vendredi 2 décembre 2011

Kisa ou ye


Kisa ou ye? Ou konnen kisa ou ye.
Èske se fason ou parèt nan je moun
Pou yo konnen kisa ou ye?
Èske se sa yo di de ou
Pou konnen kisa ou ye?
Gen de fwa mwen bay de kout ri, kwe kwe
Lè yo pran yon moun pou sa li pa ye.
Konbyen fot nou fè jan nou jije moun pafwa?
Ou ka wè jan yon moun abiye men ou pa ka wè kè l.
Kisa ou ye? Èske se sosyete a ki pou pòtre ou?
Kijan ou fè pòtre sosyete a?
Kisa ou ka bay pou chanje vizaj lemonn?
Èske se paspò ou ki di sa ou ye?
Di m kisa ou ye epi nou chak ka pote
Yon pyè nan rekonstriksyon monn lan.

Emmanuel W. Védrine
(Collection: Un stylo international)
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire