mercredi 21 novembre 2012

Blag: Sida pou fo lajan

Vwala se yon blan ki sot Amerik ki al Ayiti ak yon malèt lajan, lèl rive li jwenn yon fanm, li fè 3 jou ap pran plezi ak fanm nan, li tayel byen taye, blan an bay fanm nan demi nan malèt lajan an, lè blan an ap tounen Amerik, fanm nan al kondi misye airpot, pandan blan an ap moute avyon an li di "cheri mwen ba ou fo lajan" fanm nan reponn li di merci paskem ba ou sida.
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire