mardi 24 janvier 2012

Lè Ayiti te Ayit


Lè Ayiti te Ayiti,
Yo te rele l «La Perle des Antilles»
Lè Ayiti te Ayiti,
Yo te konn respekte Ayisyen.
Lè Ayiti te Ayiti,
Reken yo pa t konn fete.
Lè Ayiti te Ayiti,
Ayisyen te ti prens aletranje.
Lè Ayiti te Ayiti,
Zòt te konn sezi
Yo pa t konn meprize n
Yo te konn respekte n.
Lè nou al lòt bò dlo,
Nou pa t konn pran ti bato
Pou al peri nan dlo.
Tout kote n pase yo te konn bat bravo.
Lè Ayiti te Ayiti,
Ayiti Cheri te bèl nègès
Li pa t mèg
Men l te gen ti grès.
Lè Ayiti te Ayiti,
Moun te konn al Bisantnè
Pou al pran ti lè.
Lè Ayiti te Ayiti,
Yo te konn rele n
Premye Nwa ki trase chemen libète,
Premye Nwa ki konjige vèb libere,
Premye Nwa
Ki pote laviktwa
Nan batay pou libète,
Pèp Nwa ki bwòdè
Ki mache tèt anlè.
Lè Ayiti te Ayiti,
Ayisyen pa t konn pati
Al pran imilyasyon lòt peyi.
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire