jeudi 22 novembre 2012

Blag: Mò pann, mò bal, piki sida

3 nasyon nan yon bato yon dominiken, yon chinwa, yon ayisyen yo pral USA lè yo kenbe nèg yo, yo di yo kounya lè nou kenbe moun kap antre ilegal etazini se 3 fason wi nou touye yo. -1. mò pann -2. mò bal -3. piki sida. Dominiken an di: "tirem", yo tire l', chinwa a di: "pann mwen", yo pann li, ayisyen an di: "kòm se nan peyi dyare m sòti banm pikim" yo bal piki. kounya lè yo rive yap fè papye pou ayisyen an pou yo voyel tounen li tonbe ri, yo mande l': "saw genyen" li di "m pa gen sida non" yo di l': "sak fè sa" ayisyen an di: "paske tout lè nap banm piki an kapòt mwen nan boudam …"
Réactions :

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire